CÁCH LƯU HÌNH ẢNH BẰNG TRIGGER BÊN NGOÀI

Chúng tôi đã nhận được những yêu cầu từ khách hàng về việc muốn sử dụng thiết bị trigger bên ngoài để lưu hình ảnh ngay cả khi máy ảnh không có đầu  kích hoạt bên ngoài.

 

Phần mềm Viewer Measure của Shodensha thì có một số phím tắt được cài đặt
Ví dụ: “Save” được thiết lập thành “Ctrl+S”.

 

Ctrl+S

 

Khi sử dụng hộp văn bản、có thể chuyển đổi tín hiệu từ công tắc bên ngoài (bộ kích hoạt bên ngoài) thành tín hiệu phím như “Ctrl+S”. Nói cách khác, thay vì nhấn “Ctrl + S” trên bàn phím thì có thể lưu hình ảnh đang hiển thị  bằng cách bật công tắc bên ngoài và bằng phần mềm Viewer Measure.

 

 

Lần này,chúng tôi đã thử sử dụng “Bất kì cổng USB” (do Techno Tool Co., Ltd. sản xuất) làm hộp văn bản có sẵn

 

なんでもスイッチUSB

 

Phương pháp cài đặt như sau.

1.Kết nối công tắc bên ngoài với đầu hộp văn bản
2.Kết nối hộp văn bản này với máy tính qua USB.
3.Cài đặt phần mềm đi kèm với hộp văn bản trên máy tính.

 

付属のソフト

 

4.Sử dụng phần mềm đi kèm để gán ý nghĩa cho các công tắc bên ngoài được kết nối với đầu cuối 1 đến 5.

 

Ví dụ: Nếu bạn thiết lập đầu vào “Ctrl + S” làm đầu ra khi bật công tắc, bạn có thể lưu hình ảnh bất kỳ lúc nào bằng cách sử dụng trình kích hoạt bên ngoài.

 

Sau đó, nếu bạn bật công tắc bên ngoài bất cứ lúc nào trong khi hiển thị hình ảnh bằng phần mềm Viewer Measure, bạn có thể dễ dàng nhập hình ảnh ngay cả khi máy ảnh không có thiết bị trigger bên ngoài 
Vì có thể cài đặt dễ dàng nên chúng tôi nghĩ nó đáng để thử.