CÁCH LƯU VIDEO TỪ XM200HD (CAMERA FULL HD) BẰNG TÍN HIỆU NGOÀI

XM200HD sử dụng điều khiển từ xa chuyên dụng để lưu ảnh.
Nếu chỉ muốn lưu ảnh, bạn có thể điều khiển từ bên ngoài mà không cần sử dụng điều khiển từ xa.
Đầu kết nối trên điều khiển từ xa là phích cắm mini âm thanh nổi 3 cực 3,5mm có sẵn.
Cũng có thể dễ dàng mua trên internet.

 

3極ステレオミニプラグ3.5mm

 

Không có vấn đề gì ngay cả khi bạn ngắt kết nối điều khiển từ xa tùy chọn và sử dụng nó.

 

Nếu bạn ngắt kết nối điều khiển từ xa và sử dụng nó, hãy cắm một điện trở (30KΩ) giữa dây màu trắng và dây màu vàng để đoản mạch và hình ảnh tĩnh sẽ được lưu lại. (Đảm bảo điện trở là 30KΩ.)

リモコンを切断して使う場合

リモコンを切断して使う場合

 

 

 

高機能ハイビジョンカメラ XM200HD

Camera full HD đa tính năng XM200HD