CÁCH QUAN SÁT TỪ MỘT GÓC KHI SỬ DỤNG CHÂN ĐẾ NHỎ

1. Gắn cánh tay 3D vào chân đế nhỏ

 

Khi thực hiện thao tác lắp này, bạn nên tăng thêm trọng lượng vì các giá đỡ nhỏ có thể thiếu độ ổn định do diện tích đế nhỏ.

 

小型スタンドベースに3Dアームを付ける 錘

 

※*Để lắp đặt cánh tay 3D trên một giá đỡ nhỏ, cần bao gồm một trụ dành cho giá đỡ thông thường. Chân đế có thể được tùy chỉnh.

Hãy liên hệ dể biêt thêm thông tin chi tiết.

 

2. Gắn giá đỡ nghiêng vào chân đế nhỏ tiêu chuẩn

 

Chúng tôi xin giới thiệu, dưới đây là giá đỡ nghiêng của công ty Takai Seiki.

Bề mặt của nó là dạng bám hút nên có thể dễ dàng bám vào các vật nhẹ.

Vì không sử dụng chất kết dính nên không để lại cặn và có thể sử dụng nhiều lần.

 

標準の小型スタンドに傾斜スタンドを付ける 標準の小型スタンドに傾斜スタンドを付ける