Cách sử dụng kính hiển vi siêu phóng đại (NSH500CSU) với chiếu sáng truyền qua

NSH500CSU đi kèm với bàn XY đơn giản như tiêu chuẩn, nhưng vì không hỗ trợ chiếu sáng truyền qua, chúng tôi sẽ giới thiệu cách lắp đặt chiếu sáng truyền qua.
◆Phương án 1
Gắn chân cao su vào RD-95T và đặt lên bàn XY tiêu chuẩn đi kèm (TK100)

RD-95Tにゴム足を取付け、標準付属のXYステージ(TK100)に載せる方法

 

Không cần gia công, bạn có thể dễ dàng lắp đặt chiếu sáng truyền qua, nhưng kích thước của đối tượng sẽ bị giới hạn trong phạm vi φ95 của RD-95T.

Do có chân cao su nên sẽ không trượt, nhưng có thể xảy ra sự di chuyển của thân đèn chiếu sáng khi có tác động như va chạm tay.

◆Phương án 2
Thay đổi sang bàn XY đơn giản xoay, gỡ bỏ tấm quan sát và lắp RD-95T vào.

 

回転式簡易XYステージに変更し、観察板を外しRD-95Tをはめ込む方法

 

Vì RD-95T có thể được lắp vào bàn XY, nên có thể cố định ở một mức độ nhất định. Do cần đưa cáp ra ngoài, cần phải khoan một lỗ khoảng φ10 trên đế. Công ty chúng tôi có thể thực hiện gia công khoan lỗ này miễn phí trước khi xuất xưởng.