CÁCH TĂNG KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA CHÂN ĐẾ MÁY ẢNH LÊN 5KG

Khả năng chịu tải của góc camera gắn vào đầu cánh tay linh hoạt của Shodensha (FA100-M) là 5kg.

 

 

Nếu gắn vào giá đỡ máy ảnh, có thể biến nó thành loại có khả năng chịu tải 5kg.
(Một giá đỡ máy ảnh bình thường nặng 2 kg.)

 

 

Để gắn góc camera dùng cánh tay linh hoạt vào trụ φ25mm, các bộ phận sau đây cần được tùy chỉnh.
Khách hàng có thể đặt làm theo nhu cầu.

 

 

Ví dụ sản xuất
<Chân đỡ máy ảnh chịu tải 5kg>