CHÂN ĐẾ CỐ ĐỊNH CAMERA GÓC RỘNG

Khi sử dụng camera góc rộng hoặc camera có khoảng cách hoạt động lớn, cột chân đế có thể bị phản chiếu trong hình ảnh.
Trong trường hợp này, chúng ta có thể tránh phản xạ bằng cách thêm giá đỡ ngang vào giá đỡ máy ảnh thông thường.

 

カメラスタンド

 

 

カメラスタンド

 

Chúng ta có thể tìm thấy các dụng cụ camera như dưới đây tại các cửa hàng chuyên về camera

 

カメラスタンド

 

 

Để biết thêm về thông tin sản phẩm, vui lòng liên hệ bộ phận kỹ thuật của chúng tôi.