CÁCH VẬN HÀNH CAMERA HD BẰNG WIRELESS

Bộ thu phát tín hiệu HDMI Wireless được bán trên thị trường với mức giá tương đối thấp.

ワイヤレスHDMI送受信機

Lần này chúng tôi dùng loại thiết bị trên gắn với Camera HDMI của chúng tôi và tiến hành kiểm tra.
Máy thu phát tín hiệu có kích thước cỡ hộp thuốc lá.

送信機、受信機 Vì mỗi máy phát và máy thu đều cần nguồn điện nên sẽ không có nhiều thay đổi về tính tiết kiệm dây dẫn.
   
遅延や色劣化も無く、映像を表示 Hình ảnh được hiển thị mà không bị trễ hoặc giảm màu sắc.
   
メニュー表示も問題なく、カメラ調整も問題ありません Hiển thị menu và điều chỉnh camera đều không gặp vấn đề gì.
   

Xin lưu ý rằng đây chỉ là phần giới thiệu và không đảm bảo hoạt động của tất cả các bộ thu phát không dây HDMI.