CAMERA CHỊU NHIỆT

(1)Trường hợp không có thiết bị làm mát

Vì bản thân camera là một thiết bị điện tử nên nó không thể xử lý được môi trường nhiệt độ cao. Tuy nhiên, nếu bạn sử dụng camera thân thiện với môi trường, nó có thể được sử dụng ở nhiệt độ khoảng 60°C.

Dưới đây là các sản phẩm chúng tôi sử dụng)

 

耐熱カメラ

-40℃ to +60℃(-40℉ to +140℉), Humidity 95%

 

 

(2)Trường hợp có thiết bị làm mát

 

Camera chịu nhiệt là loại camera được gắn một lớp vỏ chịu nhiệt.

Trong trường hợp này, cần có một thiết bị làm mát riêng. Dưới đây là hình ảnh.

(Dưới đây là sản phẩm của nhà sản xuất chuyên về camera chịu nhiệt.)

 

耐熱カメラ

 

 

Ngoài ra còn có những sản phẩm áp dụng công nghệ này.

(Dưới đây là sản phẩm của nhà sản xuất chuyên về camera chịu nhiệt.)

 

耐熱カメラ

 

 

Tuy nhiên, đường kính dày hơn so với loại sử dụng ống nội soi chịu nhiệt. Đường kính tối đa là khoảng 40mm.