VỀ CASE CHỐNG NƯỚC

Nếu bạn mua case một nhà sản xuất và xử lý nó, bạn có thể tạo ra nó với chi phí thấp hơn so với việc thiết kế nó từ đầu.

Các ứng dụng của Takachi Electric Industries còn bao gồm cả camera.

 

防水ケース

 

Có đa dạng về kích thước

 

防水ケース

 

Ngoài ra còn có nhiều lựa chọn như đầu nối dây chống nước.

 

防水ケース