CÁCH XEM HÌNH ẢNH TỪ NHIỀU CAMERA ĐƯỢC KẾT NỐI HDMI TRÊN MỘT MÀN HÌNH

Nếu bạn muốn xem hình ảnh từ máy ảnh loại màn hình trực tiếp trên một màn hình cùng một lúc, bạn sẽ cần một thiết bị gọi là “thiết bị phân chia”.

1. Kết nối hai camera độ phân giải cao (loại đơn chức năng)

Cách sử dụng này thông thường đơn giản và đáp ứng được 2 camera

※Mã sản phẩm:YHD-M21

 

 

Có hai chế độ chuyển đổi.

 

●Chế dộ sử dụng chia nửa màn hình

 

●Chế độ hiển thị hình ảnh từ camera thứ nhất chiếu full màn hình và hiển thị camera thứ hai ở kích thước nhỏ hơn.

 

 

Sản phẩm này ở công ty chúng tôi cũng có bán.

 

Thiết bị chuyển mạch đa người xem chia 2 màn hìnhYHD-M21

 

 

 

 

 

2. Kết nối 4 camera độ phân giải cao (loại hiệu suất cao)

Hình ảnh từ bốn camera độ phân giải cao có thể được hiển thị đồng thời trên một màn hình.

※Mã sản phẩm: CDPS-41SQN

Nó có thể kết nối tối đa 4 camera và có nhiều chức năng khác nhau.

 

4台対応分割器のモード変更イメージ

 

 

(Ví dụ sử dụng) Có thể kiểm tra bề mặt phía trên và phía mặt bên của một vật thể cùng một lúc.

 

カメラ2台同時使用イメージ

 

 

Sản phẩm này ở công ty chúng tôi cũng có bán.

HDMI画面分割器 CDPS-41SQN  

Bộ chia màn hình HDMI CDPS-41SQN

 

 

 

 

 

3. Kết nối 9 camera HD

Đây là thiết bị phân chia có bán trên thị trường có thể kết nối 9 thiết bị.

 

9台対応分割器イメージ

 

Mọi thao tác đều được thực hiện bằng điều khiển từ xa. Các thao tác không thể được thực hiện ở nội dung tối đa người xem.

 

(Ví dụ về kết nối) Kết nối hai camera độ phân giải cao của các model khác nhau

9台対応分割器の接続イメージ

 

Các chức năng bao gồm chế độ hiển thị 9 màn hình, chế độ hiển thị 4 màn hình và chế độ hiển thị 1 màn hình.

<Chế độ hiển thị 9 màn hình>

9台対応分割器の9画面表示モード

 

<Chế độ hiển thị 4 màn hình>

9台対応分割器の4画面表示モード

 

<Chế độ hiển thị 1 màn hình>

9台対応分割器の1画面表示モード

 

*Khi ở chế độ hiển thị một màn hình, mỗi màn hình có thể được hiển thị theo trình tự.

9台対応分割器のリモコン操作イメージ

 

 

4. Đối với camera USB

Khi thực hiện chia đôi màn hình (hiển thị nhiều màn hình) bằng camera USB, không cần phần cứng; phần mềm của chúng tôi, HiTriggerFPro4 và HiTriggerQ, có thể hỗ trợ nhiều thiết bị.