XUẤT KHẨU RA NƯỚC NGOÀI

Nếu bạn có ý định sử dụng kính hiển vi đã mua từ chúng tôi ở nước ngoài hoặc bán lại ở nước ngoài, bạn sẽ phải gửi bản khai đủ điều kiện (bảng thông số) dựa trên Lệnh kiểm soát thương mại xuất khẩu cho các cơ quan có liên quan.

 

Tại công ty chúng tôi, chúng tôi cấp giấy chứng nhận dựa trên yêu cầu của khách hàng liên quan đến kính hiển vi (máy ảnh, kính hiển vi soi nổi, v.v.) 

 

Kính hiển vi của chúng tôi vì liên quan đến hàng hóa được liệt kê trong khoản 16 của bảng 1 đính kèm của Lệnh kiểm soát xuất khẩu nên tùy thuộc vào yêu cần của quy định tổng hợp được liệt kê trong cùng một đoạn, giấy phép xuất khẩu có thể được yêu cầu.
Nếu bạn đang có ý định xuất khẩu, vui lòng liên hệ trước với Shodensha để xác định xem sản phẩm hoặc công nghệ có tuân theo các quy định pháp luật hay không.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi tại đây.

 

Để biết chi tiết về xuất khẩu, vui lòng liên hệ với Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp.

 

Bộ kinh tế, thương mại và công nghiệp Cục Hợp tác Kinh tế Thương mại
Phòng quản lý thương mại
Phòng Kiểm soát An ninh Thương mại
TEL:03-3501-2800