CAMERA CÓ BỘ LỌC HỒNG NGOẠI KHÔNG?

Camera của chúng tôi được trang bị bộ lọc hồng ngoại. Không thể chụp được màn hình ở vùng hồng ngoại.
Tuy nhiên, tùy theo yêu cầu của khách hàng, sản phẩm có thể được vận chuyển mà không có bộ lọc hồng ngoại, vì vậy vui lòng liên hệ bộ phận hỗ trợ kỹ thuật để biết thêm chi tiết.