CAMERA CÓ TƯƠNG THÍCH VỚI ĐƠN SẮC KHÔNG?

Camera màu có chế độ đơn sắc (trắng đen), nhưng cũng có camera đơn sắc thuần túy (camera trắng đen).

Chế độ đơn sắc trên camera màu thường chuyển đổi hình ảnh màu sang đơn sắc.

Vậy ưu điểm của camera đơn sắc thuần túy là gì? Nhìn chung, camera đơn sắc có độ nhạy cao hơn camera màu.

Độ nhạy cao có lợi cho việc điều chỉnh tốc độ màn trập và độ sâu tiêu cự. Các đặc tính độ nhạy bước sóng cũng khác nhau. Độ nhạy của cảm biến có thể thay đổi đáng kể.

 

Ví dụ về đặc trưng quang phổ của camera màu
カラーカメラの分光特性例 Ví dụ về đặc trưng quang phổ của camera đơn sắcモノクロカメラの分光特性例
   
Ví dụ về đặc trưng bộ lọc của camera màuカラーカメラのフィルター特性例

 

 

Tuy nhiên, camera màu thường có bộ lọc tích hợp, thường cắt các bước sóng ở khoảng 650 nm.