API VÀ SDK LÀ GÌ?

API là viết tắt của Giao diện lập trình ứng dụng (Application Programming Interface). Đây là một giao diện được thiết kế để dễ dàng lập trình các ứng dụng, giúp việc viết chương trình trở nên dễ dàng.

SDK là chỉ đến Bộ công cụ phát triển phần mềm (Software Development Kit)

Chúng tôi hiện đang phát hành SDK cho một số kiểu máy nhưng có một số kiểu máy khác thì không.

Các máy ảnh có sẵn SDK bao gồm dòng DN (camera USB), dòng CS (camera USB) và dòng EG (camera GigE).

Về dòng DN, bạn cũng có thể tạo chương trình bằng DirectX SDK do Microsoft cung cấp.

Đặc biệt, dòng DN3UVC cho phép bạn tạo các chương trình sử dụng API tiêu chuẩn UVC.