TÍNH CHỊU NHIỆT CỦA CAMERA USB

Tính chống chịu môi trường của camera ngàm C thông thường là: 

・Nhiệt độ 0℃~40℃
・Độ ẩm 35%~85%((Không ngưng tụ)

phạm vi là phổ biến, nhưng cần có một hệ thống làm mát riêng để đảm bảo mức độ chịu nhiệt nhất định.

Mặc dù ở công ty chúng tôi không có xử lý nhưng có những chiếc camera đơn giản có khả năng chống chịu với môi trường, có thể chịu được nhiệt độ từ 60℃~100℃

(Có vẻ như nếu phạm vi nhiệt độ cao hơn mức này thì hầu như nó sẽ luôn được sản xuất theo yêu cầu riêng.)

 

耐熱カラーカメラ

 

Có vẻ như camera chống chịu môi trường cũng có thể được sử dụng miễn là chúng là camera GigE chứ không phải camera USB.

 

Nhiệt độ -40℃~85℃
Độ ẩm 10%~90%(Không ngưng tụ)

 

耐環境カメラ