CÁCH CHỌN CAMERA UVC

Chúng tôi có 2 loại camera UVC chính.

 

Dòng DN

Camera dòng DN là loại cao cấp hơn so với camera UVC thông thường.
Có hai điểm sau.

 

Cái đầu tiên đi kèm với một thiết bị đầu cuối trigger.
Có rất ít loại camera UVC đi kèm với thiết bị đầu cuối trigger nhưng Camera USB công nghiệp thường được trang bị một thiết bị đầu cuối trigger.
Chức năng này đã được thêm vào để đáp ứng yêu cầu sử dụng camera UVC như camera công nghiệp.
Cái còn lại đi kèm với một chương trình công cụ cho phép ghi nhớ các cài đặt máy ảnh như cân bằng trắng.
Điều chỉnh độ sáng và màu sắc của camera UVC về cơ bản được đặt thành tự động và không thể điều chỉnh được, nhưng bạn có thể lưu các điều chỉnh bằng cách sử dụng chương trình công cụ.

 

 

 

Camera UVC có đầu trigger

 

 

Dòng WA2

Máy ảnh dòng WA2 là loại chú trọng về giá.
Điều khiển giống như một máy ảnh web thông thường.

 

Ưu điểm so với máy ảnh web là chúng có ngàm C nên có thể thay thế ống kính.
Có thể sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn khi “Webcam là đủ nhưng góc nhìn chưa phù hợp”.

 

Camera UVC giá thành thấp

 

Đề xuất

Về cơ bản thì dòng DN được khuyến khích hơn vì nó có thể làm được nhiều việc hơn dòng WA2.
Nó cũng có thể thích nghi với các điều kiện khác nhau.
Nhưng nếu chi phí thấp thì dòng WA2 là phù hợp.