CHƯƠNG TRÌNH MẪU PYTHON CHO CAMERA DÒNG CS/EG KHÔNG HOẠT ĐỘNG TRONG PYTHON3

Khách hàng đã báo cáo rằng nó không hoạt động bình thường trong môi trường Python cũ hơn.

 

Nếu bạn muốn chạy chương trình mẫu Python cho máy ảnh dòng CS/EG, vui lòng tải xuống và sử dụng phiên bản Python mới nhất từ ​​trang web chính thức.

 

Nếu bạn đang sử dụng Visual Studio, vui lòng cập nhật lên phiên bản mới nhất.