PHƯƠNG PHÁP LÀM RÕ ĐƯỜNG VIỀN CỦA HÌNH ẢNH

Một số camera USB tự chính nó cũng có tính năng làm rõ đường viền, nhưng lần này xin giới thiệu cho quý vị một thủ thuật xử lý hình ảnh.

Có một thủ thuật gọi là Unsharp Masking (USM).
là một tính năng có trong PhotoShop hay trong những phần mềm khác thì cũng có trang bị tính năng này.
USM là một loại filter nhấn mạnh khác biệt màu sắc giữa các pixel tạo nên hình ảnh.

Hình ảnh trước khi dùng USM

アンシャープマスクをかける前の映像

Hình ảnh sau khi dùng USM

アンシャープマスクをかけた映像

 

Làm sắc nét hình ảnh dường như bị nhòe toàn bộ.  

Filter có chức năng làm nổi bật phần đường viền của hình ảnh.

 

Hơn nữa, thông qua phần mềm xử lý hình ảnh thời gian thực của chúng tôi, REAL Effect, có thể áp dụng xử lý tăng cường đường viền trong thời gian thực khi xem video, cho phép tăng cường đến mức cần thiết.

 

リアルタイム画像処理ソフト REAL Effec