PHƯƠNG PHÁP LÀM RÕ ĐƯỜNG VIỀN CỦA HÌNH ẢNH

Một số camera USB tự chính nó cũng có tính năng làm rõ đường viền, nhưng lần này xin giới thiệu cho quý vị một thủ thuật xử lý hình ảnh.

Có một thủ thuật gọi là Unsharp Masking (USM).
là một tính năng có trong PhotoShop hay trong những phần mềm khác thì cũng có trang bị tính năng này.
USM là một loại filter nhấn mạnh khác biệt màu sắc giữa các pixel tạo nên hình ảnh.

Hình ảnh trước khi dùng USM
アンシャープマスク

Hình ảnh sau khi dùng USM
アンシャープマスク

Làm sắc nét hình ảnh dường như bị nhòe toàn bộ.  

Filter có chức năng làm nổi bật phần đường viền của hình ảnh.