DỤNG CỤ ĐIỀU CHỈNH GÓC TRÊN MÀN HÌNH

Thông thường, nếu muốn cố định màn hình vào một trụ, chúng ta sẽ gắn khung cố định màn hình (tùy chọn).

 

固定ステイ(オプション)   固定ステイ(オプション)

 

Sau đó, chúng ta có thể sử dụng nó như trong hình dưới đây.

 

固定ステイ(オプション)の取付例

 

Tại thời điểm này, có một phụ kiện hữu ích khác.
Phụ kiện giống với ảnh bên dưới. (Tuỳ chọn )

 

便利な小物

 

Gắn vào giá đỡ màn hình.

 

モニタ用のステイに取り付け   モニタ用のステイに取り付け

 

Điều này cho phép bạn điều chỉnh góc trên màn hình.

 

モニタに角度をつける   モニタに角度をつける   モニタに角度をつける