DỤNG CỤ GIẢM QUẦNG SÁNG

  Có một phương pháp là sử dụng các khối hình chữ V màu trắng.

白色のV字ブロック
 

  Chúng tôi đã thử quan sát một hình trụ kim loại bằng khối hình chữ V. (Sử dụng khối nhựa hình chữ V màu trắng)

白色の背景で観察   V字ブロック使用して観察
                       <Quan sát trên nền trắng>
 Quầng sáng xảy ra trong ánh sáng phản xạ đơn giản.
 

              <Quan sát bằng khối chữ V>
                Việc sử dụng các khối chữ V
             còn cung cấp độ sáng bên cạnh,
       giúp việc quan sát hình ảnh dễ dàng hơn.

  Chúng tôi đã đặt làm trực tuyến khối chữ V màu trắng.

V字ブロック

Khối chữ V được sử dụng lần này có
kích thước 80mm x 50mm x 30 mm và có thể
được mua với giá khoảng 10.000 yên.

  Vui lòng liên hệ bộ phận hỗ trợ kỹ thuật để biết thêm về các dụng cụ hữu ích khác của chúng tôi.