DUNG LƯỢNG KHI LƯU VIDEO BẰNG CAMERA USB

Cấu trúc của video chỉ đơn giản là một “cuốn sách lật”.
Mỗi trang của “sách lật” chứa một “hình ảnh”.

 

Ví dụ: với độ phân giải 1920 x 1080 (full HD) và “30 khung hình/giây”, cần có 1800 hình ảnh trong 1 phút.
Nếu biến cái này thành video, nó sẽ có kích thước tệp khổng lồ 15 GB trong 3 phút.

 

Do đó, nếu bạn muốn lưu nó dưới dạng tệp không nén (phần mở rộng AVI, v.v.), thông thường sử dụng độ phân giải khoảng 640 x 480 (300.000 pixel).
(Dù thế dung lượng vẫn sẽ vào khoảng 1MB trong 1 giây.)

 

Nếu không thể giảm độ phân giải, bạn phải nén từng hình ảnh một bằng thuật toán nén gọi là codec để giảm kích thước tệp.
Hiện nay, các “codec” được sử dụng phổ biến là H.264 và VP9.
Phần mở rộng của tệp video được nén bằng H.264 là MP4 và phần mở rộng của tệp video được nén bằng VP9 là webm.

 

Ngoài ra, H.264 bao gồm các bằng sáng chế nên sẽ bị tính phí giấy phép.
Vì lý do này mà có rất ít phần mềm miễn phí có chức năng quay video có thể lưu video dưới dạng file MP4.
(Dường như có rất nhiều AVI không nén.)