CÓ THỂ SỬ DỤNG MÁY ẢNH DÒNG DN3 BẰNG CÁCH KẾT NỐI VỚI USB 2.0 KHÔNG?

Có thể sử dụng máy ảnh dòng DN3 (thông số kỹ thuật USB 3.0) trong hầu hết các trường hợp
ngay cả khi được kết nối với USB 2.0 bằng cách giảm giá trị đồng hồ máy ảnh xuống dưới một nửa giá trị tối đa.
Khả năng truyền dữ liệu của USB2.0 làm tăng hiệu suất của máy tính,
vì vậy nếu Bad Frame xảy ra ngay cả khi bạn đặt giá trị đồng hồ xuống một nửa giá trị tối đa,
hãy thử giảm giá trị đồng hồ nhỏ hơn nữa.