CÁCH LƯU VIDEO DÒNG DN BẰNG TRÌNH KÍCH HOẠT BÊN NGOÀI

  Kết nối camera USB với PC
  Kết nối cáp trigger đi kèm
  2 dây bên trái là đầu vào trigger

 

 

Đây là điện áp đầu vào. Dưới đây là hộp công tắc để chúng tôi thử nghiệm, có thể kết nối PLC, relay, v.v. theo ý muốn.

 

  

 

Khởi chạy phần mềm trigger do công ty chúng tôi cung cấp.
Nếu muốn lưu video bằng trigger thì chọn Trigger (save).

 

 

Có thể chọn vị trí lưu khi mở tag Basic.

 

 

Sau khi đã thực hiện các cài đặt trên, ấn nút trên hộp chuyển đổi và hình ảnh sẽ được lưu.

Hình ảnh được lưu mới nhất sẽ hiển thị trên màn hình PC.