PHƯƠNG PHÁP QUAN SÁT GỜ CONG RÕ HƠN

Ở mép của vật gia công nếu có mặt cong thì có thể sẽ không nhìn thấy rõ được.

Bằng cách nghĩ ra các phương pháp độ phóng đại, đèn chiếu, phông nền thì có thể nhìn rõ.

 

Thử quan sát mép của pin khô. 乾電池のエッジ
   

1. Khác biệt theo độ sâu trường ảnh (so sánh ở mức 80 lần)

 

Khi mở khẩu độ

Khi đóng khẩu độ

絞りを開放にした場合 絞りを絞った場合
Khi mở khẩu độ thì độ sâu trường ảnh sẽ nông hơn nên có thể gờ mép trở nên mờ.
   
2. Khác biệt theo màu nền(so sánh ở mức 80 lần)

 

 

Khi phông nền có màu đen

Khi phông nền có màu trắng
背景色が黒の場合 背景色が白の場合

Do độ chói của phông nền và độ phản chiếu của phần gờ mép dựa theo đèn chiếu  nên có khi không thể nhìn rõ.

   
3.Khác biệt theo độ phóng đại  

Độ sâu trường ảnh cũng thay đổi theo độ phóng đại. (mở khẩu độ và so sánh)

30 lần

80 lần

30倍時 80倍時

Dù cho cùng 1 đối tượng nhưng hễ tăng độ phóng đại thì có thể phần gờ mép sẽ không thể nhìn rõ.