GIỚI THIỆU BÀN XY CỠ LỚN

  • Đây là sản phẩm được sản xuất theo đơn đặt hàng và có các loại sau.

Bề mặt trên cơ bản của sản phẩm làm theo đơn đặt hàng là 350 x 250 mm (xem ảnh bên dưới) và các kích thước khác có sẵn theo đơn đặt hàng đặc biệt.

(Có thể giảm chi phí bằng cách thêm tấm trên cùng phù hợp với khuôn khổ công việc công việc của khách hàng.)

Tấm trên có lỗ vít cỡ M6, thuận tiện cho việc gắn đồ gá sản phẩm,…

大型 XYテーブル

 

Khoảng cách di chuyển trên trục X và Y là khoảng 150mm.

 

大型 XYテーブル