Hiện tượng sai lệch màu là gì

Hiện tượng sai lệch màu là khi tạo hình ảnh bằng ống kính, sự chênh lệch (chênh lệch màu) trong hình ảnh xuất hiện do bước sóng của ánh sáng. Dù sử dụng cùng một ống kính, hệ số khúc xạ của ống kính sẽ khác nhau tùy thuộc vào bước sóng của ánh sáng, do đó sẽ có sự khác biệt về khoảng cách tiêu điểm tùy thuộc vào màu sắc. Vì vậy, khi nhìn qua ống kính, vị trí tạo hình ảnh sẽ bị sai lệch và gây ra hiện tượng mờ.

 

 

<Trạng thái xảy ra sai lệch màu>
Màu xanh, đỏ và xanh lá không được tập trung vào một điểm tiêu điểm mà thay vào đó đang phản chiếu ra một cách riêng lẻ.”

 

Để giảm thiểu sai lệch màu, có các loại ống kính như ống kính acromat, được làm bằng việc dán kết hợp một số loại ống kính khác nhau. Sử dụng loại ống kính này có thể giảm thiểu sai lệch màu càng ít càng tốt, nhưng không thể hoàn toàn ngăn chặn được.”