Phụ kiện để gia tăng khoảng cách tiêu điểm của kính hiển vi.”

Có phụ kiện tùy chọn là ‘ống kính phụ 0.5 lần’ có thể làm tăng khoảng cách làm việc gấp khoảng hai lần. (Một số dòng sản phẩm có thể không có sẵn ống kính phụ).

 

標準レンズ用0.5倍補助レンズ TG-0.5

 

<Về thay đổi khoảng cách hoạt động>
※ Trường hợp của ống kính phụ 0.5 lần dành cho ống kính tiêu chuẩn TG-0.5″

 

 
Không có TG-0.5
(Được lắp vào TG500CS)
Khoảng cách hoạt động
90mm
160mm

 

※ Khi sử dụng ống kính phụ 0.5 lần, khoảng cách hoạt động sẽ tăng và khoảng cách giữa ánh sáng và đối tượng cũng sẽ tăng, do đó cần sử dụng đèn LED góc chiếu sáng (dưới: LED-A2) để cố định ánh sáng gần đối tượng.

 

LEDアングル(LED-A2) LEDアングル(LED-A2)取付例
LEDアングル(LED-A2) 取付例

 

Nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của chúng tôi.