CÁCH DÙNG C-MOUNT NHƯ LÀ CS-MOUNT

Đường kính ngàm C-Mount và CS-Mount đều hoàn toàn như nhau.
Chỉ khác nhau về Flange back (khoảng cách từ thấu kính cho đến cảm biến )
CS-Mount sẽ ngắn hơn 5mm.

Tùy theo camera mà có khi có gắn vòng 5mm ( vòng C-mount) để làm C-Mount.

Như vậy thì nếu tháo vòng C-Mount ra thì sẽ trở thành CS-Mount.

Cマウント
Tháo vòng C-mount ra
Cマウント
C Mount
CSマウント
CS Mount