TÔI MUỐN SỬ DỤNG TRÊN CHUYỀN KIỂM TRA . NẾU ĐƯỢC THÌ MUỐN LOẠI MICROSCOPE KHÔNG BỊ HIỂN THỊ CHẬM

Nếu dùng trên chuyền kiểm tra thì các loại không bị hiển thị chậm như Microscope HD, Microscope Video hoặc Mircoscope kết nối màn hình PC là phù hợp. 
Nếu muốn quan sát với độ phân giải cao của Full HD thì dùng Microscope HD , nếu bạn muốn kết nối với màn hình máy tính có độ phân giải cao thì dùng loại Mircoscope kết nối màn hình PC, nếu không quan tâm đến độ phân giải thì dùng loại Microscope Video là thích hợp nhất.

ハイビジョンマイクロスコープ
Microscope HD

Microscope HD

Ưu điểm
Có cả chuyển động mượt mà và độ phân giải cao của Full HD. Có thể kết nối trực tiếp với màn hình máy tính Full HD có cổng HDMI và màn hình công nghiệp

Nhược điểm
Không thể dùng với màn hình không có hỗ trợ Full HD và không có cổng HDMI

   
PCモニタダイレクトマイクロスコープ

Microscope kết nối màn hình PC

Mircoscope kết nối màn hình PC
Ưu điểm
Có cả chuyển động mượt mà và độ phân giải cao.
Có thể kết nối trực tiếp với màn hình máy tính và màn hình HD có cổng RGB. 

※Vui lòng sử dụng màn hình có độ phân giải tương tự hoặc cao hơn độ phân giải của camera,  màn hình vuông 4: 3 hoặc màn hình rộng có thể chuyển đổi sang 4: 3.

Nhược điểm
Do kết nối trực tiếp với màn hình, nên sẽ có hạn chế trong việc lưu giữ hình ảnh.

※Một phần có thể lưu giữ trong bộ nhớ USB.

   
ビデオマイクロスコープ

Microscope Video

Microscope Video
Ưu điểm
Nếu chỉ là cổng kết nối Video thì cũng có thể sử dụng ở bất cứ nơi nào. Đặc trưng là chuyển động mượt mà.

Thiết bị ngoại vi phong phú, có nhiều chủng loại được bán trên thị trường.

Nhược điểm
Vì phụ thuộc vào tần số dòng quét của màn hình TV nên độ phân giải thấp.

 

Kính hiển vi USB thì phụ thuộc vào tốc độ truyền dữ liệu của USB nên chắc chắn sẽ phát sinh sự chậm trễ hiển thị. Dù vậy nếu muốn sử dụng kính hiển vi thì có những phương pháp như sau.

1.Dùng loại Microscope USB3.0
2.
Dùng loại Microscope  USB2.0 hạ độ phân giải xuống (xin mời tham khảo「Cách tăng tốc độ khung hình」)