Khoảng cách gần nhất của ống nội soi và ống nội soi

Khoảng cách tới đối tượng khi tiếp cận gần nhất trong phạm vi tiêu điểm quan sát (khoảng cách quan sát) được gọi là khoảng cách gần nhất. Khoảng cách gần nhất có những đặc điểm riêng biệt tùy thuộc vào loại kính nội soi

 

 

1. Kính nội soi được trang bị camera ở đầu tiên

 

Vì có camera ở đầu, nên khoảng cách gần nhất từ quan điểm quang học sẽ dài hơn.

Trong trường hợp của kính nội soi của chúng tôi, khoảng cách gần nhất là 10mm. Khoảng cách quan sát được khuyến nghị là từ 10 đến 60mm.

     

 

先端カメラ搭載内視鏡

 

Đối với một số sản phẩm của các công ty khác, trong số các loại có giá thấp, có vẻ như có những sản phẩm có khoảng cách gần nhất khoảng 40mm.

 

先端カメラ搭載内視鏡

 

 

 

2. Borescope

Borescope và fiberscope thường có thể có khoảng cách gần nhất tương đối ngắn.

 

Mặc dù không có giá trị bảo đảm do sự biến động từng cá nhân, nhưng khi kết nối máy ảnh với borescope của chúng tôi, khoảng cách gần nhất thường là khoảng 5mm.

 

ボアスコープの最至近距離01  

Bạn có thể điều chỉnh tiêu điểm của ống kính nhưng có giới hạn.

Giới hạn là khoảng 5mm

     
ボアスコープの最至近距離02   Chúng tôi đã kiểm tra sản phẩm hiện tại của công ty và khoảng cách gần nhất là 4.5mm

 

 

 

 

◆ Phương pháp để rút ngắn khoảng cách gần nhất

Bằng cách thêm một vòng macro (5mm), bạn cũng có thể rút ngắn khoảng cách gần nhất xuống khoảng 3mm

 

接写リング

 

     
ボアスコープの最至近距離05  

Khi sử dụng vòng macro (5mm) trên sản phẩm hiện tại của chúng tôi, khoảng cách gần nhất là 2.5mm.

 

 

 

 

Chúng tôi cung cấp ‘Camera dành riêng cho borescope’ trong lần sử dụng này.

Ngoài ra, ‘Ống kính chuyển đổi camera cho borescope của chúng tôi’ đi kèm với ‘Vòng macro 5mm’ là trang bị tiêu chuẩn