Màu sắc khi nhìn qua kính hiển vi và màu sắc trên hình ảnh của camera không phù hợp.

 

Khi màu sắc từ hình ảnh camera không phù hợp với màu sắc nhìn qua ống kính hiển vi, việc điều chỉnh cân bằng trắng là cần thiết. Tuy nhiên, việc sử dụng nút One push cũng có thể không giải quyết được vấn đề trong một số trường hợp. Khi ánh sáng của đèn hiển vi mang theo màu sắc như cam hoặc vàng, việc điều chỉnh tự động thông qua nút One push có thể làm mất cân bằng (hoặc điều chỉnh quá mức) màu sắc của nguồn sáng, và trong trường hợp này, việc điều chỉnh bằng tay là cần thiết.

Vui lòng tuân theo các bước sau để điều chỉnh màu sắc:

1) Đặt lại tất cả các cài đặt của camera về mặc định.

2) Đặt ống kính hiển vi trong điều kiện chỉ có ánh sáng hoặc có mẫu kính đặt sẵn, và điều chỉnh một chút tối để tránh quá sáng.

3) Nhấn vào nút One push trong thuộc tính của camera để thực hiện điều chỉnh tự động của cân bằng trắng. Hình ảnh từ camera sẽ trở nên trắng sáng.

4) Tùy chỉnh các giá trị liên quan đến màu đỏ/xanh/lục trong thuộc tính Cân bằng trắng để làm cho màu sắc trên hình ảnh camera gần giống với màu sắc nhìn qua ống kính hiển vi.