MÁY ẢNH TƯƠNG THÍCH DIRECTSHOW LÀ GÌ?

DirectShow là tập hợp các lệnh, hàm và quy tắc có thể được sử dụng cho lập trình hay các thư viện chuyển đổi video do Microsoft cung cấp. Diễn đạt điều này một cách đơn giản có nghĩa là camera tương thích với DirectShow thì có thể điều khiển từ chương trình nhờ các lệnh thông thường 

Với cơ chế này, nếu camera USB được PC nhận dạng, người dùng có thể vận hành camera thông qua nhiều phần mềm ứng dụng khác nhau mà không cần sử dụng ứng dụng chuyên dụng đi kèm với camera. Tuy nhiên, có thể cần phải thực hiện các bước để PC nhận dạng được camera.

 

Điều này cho phép bạn sử dụng nhiều phần mềm ứng dụng từ các nhà phát triển khác nhau.

Ví dụ: bạn có thể chọn và sử dụng phần mềm bạn cần tùy thuộc vào ứng mục đích sử dụng, chẳng hạn như phần mềm hiển thị hình ảnh đơn giản, phần mềm thực hiện đo hình ảnh, phần mềm thực hiện kiểm tra ngoại quan tự động và phần mềm thực hiện tổng hợp hình ảnh 3D. Có rất nhiều công ty trên thị trường chỉ cung cấp phần mềm.

 

Tuy nhiên, có nhiều loại định dạng video mà camera xuất ra và phần mềm ứng dụng bạn sử dụng phải hỗ trợ các định dạng này.

 

Các định dạng video bao gồm YUY2, RGB24, RAW16,… Phần mềm được cung cấp dưới dạng phần mềm độc lập thường hỗ trợ các định dạng video phổ biến này, nhưng một số phần mềm đi kèm với máy ảnh có thể chỉ hỗ trợ  định dạng dành riêng cho một máy ảnh tiêu biểu.