Mối quan hệ giữa độ sâu trường ảnh và khoảng cách hoạt động

Độ sâu trường ảnh có thể được tăng lên bằng hai cách chính:

 

(1)Tăng khoảng cách của khoảng sâu trong không gian:

(2)Thu hẹp đường quang *Để biết thông tin về khẩu độ, vui lòng tham khảo “Độ sâu tiêu điểm/độ sâu trường ảnh là gì?”

 

Nếu bạn muốn biết thêm về cách thức của phương pháp (1)

 

 

■Mối quan hệ giữa độ sâu trường ảnh và khoảng cách làm việc

 

Dưới đây là bảng thông số kỹ thuật cho các ống kính của cùng một nhà sản xuất, cùng dòng và cùng độ phóng đại (X4).
W.D. càng dài thì độ sâu trường ảnh càng sâu.

 

 

レンズのスペック表

 

 

■Đo thực tế độ sâu trường ảnh do sự khác biệt về khoảng cách làm việc

 

Nghiêng thang kính cao độ 0,2mm ở 45° và quan sát nó từ phía trên.
Chụp so sánh với các ống kính từ cùng một nhà sản xuất và dòng ống kính có khoảng cách làm việc khác nhau

 

 

真上からから観察

 

 

(1) Quan sát bằng ống kính phóng đại quang học x6 với khoảng cách làm việc 40mm

 

作動距離40mmのレンズで観察

 

Nếu bạn đánh giá rằng tiêu điểm nằm trên một thang đo (0,2 mm),
Độ sâu trường ảnh là 0,2mm x (1/1,41) = 0,14mm.

 

 

(2) Xác nhận bằng ống kính có độ phóng đại quang học X6 và khoảng cách làm việc là 110mm.

 

110mmのレンズで確認

 

Nếu bạn đánh giá rằng tiêu điểm nằm ở thang đo thứ 2 (0,4 mm),
Độ sâu trường ảnh là 0,4mm x (1/1,41) = 0,28mm.