Tự động hóa và tăng cường hiệu suất đo kích thước hạt tinh thể trong cấu trúc kim loại

1. Tỷ lệ biến đổi thành hình cầu của than chì

 

Thanh chì được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, và có nhiều loại kim loại khác nhau. Cần phải lựa chọn vật liệu phù hợp dựa trên ứng dụng và mục đích. Một trong những loại vật liệu kim loại đó là gang.

 

金属材料の一つである鋳鉄。

 

Gang là một loại vật liệu hỗn hợp, trong đó than chì (phi kim loại) được phân tán 3 chiều trong thép. Các tính chất cơ học như độ bền kéo và độ giãn có thể thay đổi tùy thuộc vào hình dạng của than chì tồn tại. Đặc biệt, tính cơ học như độ bền kéo và độ giãn yêu cầu tỷ lệ biến đổi thành hình cầu của than chì trung bình phải đạt 80% hoặc hơn khi được quan sát dưới kính hiển vi (ở độ phóng đại 100 lần). Do đó, tỷ lệ biến đổi thành hình cầu của than chì là một tiêu chuẩn đánh giá quan trọng để đảm bảo độ bền kéo và độ giãn.

 

鋳鉄とは

 

2. Phương pháp phân tích tỷ lệ biến đổi thành hình cầu của than chì

Để phân tích tỷ lệ biến đổi thành hình cầu của than chì, bạn cần thực hiện các bước sau:

1. Tiền xử lý: Đối với mẫu lớn, cần cắt xén để làm sạch.
2. Tiền xử lý: Lồng vào nhựa.
3. Tiền xử lý: Cắt mẫu.
4. Tiền xử lý: Mài bề mặt cắt.
5. Tiền xử lý: Mài mịn bề mặt cắt.
6. Tiền xử lý: Đánh bóng bề mặt cắt đạt được bề mặt gương.
7. Tiền xử lý: Xử lý ăn mòn bằng hóa chất (đốt bề mặt bằng hóa chất).
8. Quan sát bằng kính hiển vi.
9. Phân loại, đếm và tính toán.

Các bước tiền xử lý cũng mất nhiều thời gian và công sức. Trong quá trình quan sát, sử dụng kính hiển vi kim loại và tiến hành quan sát dưới kính hiển vi (ở độ phóng đại 100 lần). “Sử dụng hệ số tròn chuẩn hóa theo tiêu chuẩn công nghiệp JIS để phân loại, cũng như sử dụng số thứ tự dựa trên kích thước.” Dùng chúng để tính toán diện tích, đếm và tính toán tỷ lệ biến đổi thành hình cầu của than chì.

 

黒鉛球状化率を算出

 

Trong việc tính toán tỷ lệ biến đổi thành hình cầu của than chì trong cấu trúc của mẫu dưới kính hiển vi, bạn cần thực hiện các bước sau:

1. Thực hiện đo lường trên 5 trường nhìn với nguyên tắc thường là 100 lần phóng đại, và tính trung bình của chúng.
2. Không xem xét than chì và các hạt chất trung gian nhỏ hơn 2mm (kích thước thực tế là 20μm).
3. So sánh và phân loại dựa trên bảng phân loại.
4. Tính toán tỷ lệ biến đổi thành hình cầu bằng cách tính phần trăm của số hạt than chì hình dạng V và VI so với tổng số hạt than chì.

Đây là phương pháp truyền thống và phức tạp, đòi hỏi nhiều thời gian và công sức. Cùng với các bước tiền xử lý, việc thực hiện yêu cầu rất nhiều thời gian và nỗ lực. Ngoài ra, khả năng xảy ra lỗi do con người là cao, và đôi khi đánh giá là khó khăn.

 

 

3.Tăng hiệu quả trong việc phân tích tỷ lệ biến đổi thành hình cầu của than chì

Đề xuất sử dụng phần mềm phân tích tỷ lệ biến đổi thành hình cầu của than chì để tăng hiệu suất:

1. Sử dụng phần mềm phân tích hình ảnh: Chụp ảnh rõ nét của các hạt than chì đã được phóng to dưới kính hiển vi và sử dụng phần mềm để phân tích.
2. Thực hiện phân tích hình ảnh: Sử dụng phần mềm để thực hiện phân tích dựa trên các phương pháp đã nêu trong cách tính toán trước đó.
3. Tận dụng tính năng tự động của phần mềm: Phần mềm cho phép tự động đo lường diện tích và đếm các hạt than chì trên hình ảnh với độ chính xác cao.
4. Tạo báo cáo tự động: Dữ liệu kết quả từ phân tích có thể được xuất ra định dạng Excel một cách chính xác và tự động, giúp tiết kiệm thời gian trong việc tạo báo cáo.

 

Bấm vào đây để biết chi tiết về phần mềm đo độ hạt than chì

黒鉛球状化率測定ソフト(日鉄テクノロジー株式会社製) KKS04

 

 

4. Set phân tích tỷ lệ biến đổi thành hình cầu của than chì

Được khuyên dùng cho những ai muốn phân tích gang lớn, mang nó đi khắp nơi và dễ dàng đo độ hạt của than chì!
●Bộ kính hiển vi luyện kim nhỏ và đơn giản (có camera) và phần mềm đo độ hạt than chì

 

小型簡易金属顕微鏡

小型簡易金属顕微鏡 KKKI-STD6-130DN

 

 

Dễ dàng quan sát gang lớn
Kính hiển vi luyện kim nhỏ và cầm tay

 

小型簡易金属顕微鏡

 

プラス
黒鉛球状化率測定ソフト(日鉄テクノロジー株式会社製)

 

黒鉛球状化率測定ソフト(日鉄テクノロジー株式会社製) 

 

 

Khuyên dùng cho những ai muốn đo lường tỷ lệ hình cầu của than chì một cách nghiêm túc!

●Bộ kính hiển vi luyện kim, camera kính hiển vi, phần mềm đo độ hạt than chì

 

倒立型金属顕微鏡 (超高倍率顕微鏡) 倒立型金属顕微鏡 (超高倍率顕微鏡) GR-29J-C3J
プラス
顕微鏡用USB3.0カメラ(500万画素)

 

顕微鏡用USB3.0カメラ(500万画素) HDCT-500DN3

プラス
黒鉛球状化率測定ソフト(日鉄テクノロジー株式会社製)

 

 

黒鉛球状化率測定ソフト(日鉄テクノロジー株式会社製) 

 

 

5.Tóm tắt

 

Sẽ hiệu quả hơn nếu sử dụng phần mềm để đo độ hạt của than chì.
Chúng tôi có sẵn các bộ đơn giản tiện lợi và các bộ quy mô đầy đủ.