THÔNG BÁO THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ

Kể từ ngày 12/05/2017 ( thứ 6 ) nhằm mục đích mở rộng công ty

SHODENSHA VIETNAM sẽ thay đổi địa điểm trụ sở và số điện thoại cố định, số fax như sau:

Lầu 2, 2A/14 đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đa Kao, quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Tel: 028 3911 2006  Fax: 028 3911 2007