THÔNG BÁO THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ

Chúng tôi xin thông báo Quý Khách hàng từ ngày 02 tháng 05 năm 2019, văn phòng của chúng tôi sẽ chuyển đến địa điểm sau:

 

Địa chỉ mới: Lầu 5, 178/8 Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Số điện thoại: +84(28)3911-2006 FAX: +84(28)3911-2007 (không thay đổi)

 

Chúng tôi rất mong nhận được sự thông cảm và đồng hành hợp tác của Quý Khách hàng.