Những sự khác biệt trong cách nhìn qua khẩu độ của ống kính macro có thể điều chỉnh.

Trong công ty chúng tôi có ống kính macro có thể điều chỉnh khẩu độ.

Chúng tôi sẽ so sánh sự khác biệt trong cách nhìn qua việc điều chỉnh khẩu độ

 

マクロレンズの絞り比較01

 

Phạm vi chụp ảnh là phần ảnh được đề cập ở trên, tuy nhiên, để so sánh một cách dễ hiểu, chúng tôi sẽ phóng to phần viền màu đỏ (bao gồm vết trầy, bề mặt xấu, và bề mặt kim loại) để so sánh

 

 

 

 

1.Mở khẩu độ rộng

Ảnh sáng hơn và độ phân giải cũng tăng lên, nhưng độ tương phản giảm đi

 

マクロレンズの絞り比較02

 

 

 

2.Giảm một chút khẩu độ

Ảnh sẽ có màu tái tạo, độ tương phản và độ phân giải cân đối.

 

マクロレンズの絞り比較03

 

 

 

3.Giảm khẩu độ càng nhiều càng tốt

Tầm sâu trường sẽ tăng lên nhưng độ phân giải sẽ giảm đi

 

マクロレンズの絞り比較04

 

 

 

<Tham khảo>

Khi quan sát cùng một phạm vi tương tự bằng ống kính macro với tỉ lệ trung bình, kết quả sẽ như sau.

 

マクロレンズの絞り比較05

 

 

 

Thông tin chi tiết về ống kính macro được sử dụng trong lần này, vui lòng xem trang sản phẩm dưới đây.