Phương pháp để đạt được tỷ lệ 100 lần ở tiêu cự 300mm

Chúng tôi sẽ tháo phần màu bạc của ống kính telephoto (bộ chuyển đổi sau).

 

 

Khoảng cách tiêu điểm của ống kính là 300mm, với tỷ lệ từ 4 lần đến 40 lần. ※ Tỉ lệ được tính dựa trên máy ảnh 1/2.5 inch, chuyển đổi sang màn hình 17 inch.

Kết nối một bộ chuyển đổi sau 5 lần

 

 

 

Tuy nhiên, khi kết nối một bộ chuyển đổi sau 5 lần, độ sáng và độ phân giải sẽ giảm đi.

Ống kính telephoto của chúng tôi có chức năng điều chỉnh tiêu điểm, vì vậy bạn có thể sử dụng ở khoảng cách tiêu điểm từ 200mm đến 400mm. Khi kết nối một bộ chuyển đổi sau 5 lần, nếu tiêu điểm là 200mm, tỷ lệ là khoảng 150 lần.