QE LÀ GÌ?

 

Nói chung, đặc tính độ nhạy của cảm biến sử dụng trong máy ảnh thường được thể hiện dưới dạng biểu đồ có QE (hiệu suất lượng tử) trên trục tung và bước sóng trên trục hoành.

 

Dưới đây là hình ảnh.

Trong trường hợp này, hiệu suất lượng tử là 5% ở bước sóng 950nm và 60% ở bước sóng cực đại 550nm.

 

Hiệu suất tối đa của cảm biến này là 60%, do đó độ nhạy ở bước sóng 950 nm xấp xỉ 8,3% độ nhạy ở bước sóng cực đại.

 

センサー感度特性

 

 

Trong trường hợp cảm biến hồng ngoại, cũng có biểu đồ như hình bên dưới.

Trong trường hợp này, QE trở thành một đường chéo và được đọc từ đường đó. Hiệu suất lượng tử là 65% ở bước sóng 450nm đến 700nm và 20% ở bước sóng 950nm.

 

20/65 = 31% và độ nhạy khi bước sóng là 950nm xấp xỉ 30% độ nhạy ở bước sóng cực đại.

 

 

量子効率