SO SÁNH CAMERA HỒNG NGOẠI

Thông thường, bước sóng truyền của silicon được cho là từ 110nm đến 1200nm.

 

るみなーエース

 

■ Xác nhận bằng camera IR 1100nm 

 

1100nm IRカメラで確認

 

 

Xác nhận bằng camera IR 11200nm 

 

 

Biết được rằng  rằng silicon đang trong suốt.

1200nm IRカメラで確認