So sánh trường nhìn giữa kính hiển vi soi nổi và kính hiển vi lấy nét tự động

Trường quan sát thực tế của kính lúp kỹ thuật số lấy nét tự động gần giống như kính hiển vi soi nổi NSZ405 có gắn thấu kính phụ 0,5x.

(Xét về tổng độ phóng đại của kính hiển vi soi nổi là 3,5 đến 15 lần.)

 

 

 

Kính lúp lấy nét tự động có tiêu cự 150mm.

 

オートフォーカスルーペは焦点距離を150mmに設定

 

Kính hiển vi soi nổi NSZ405 được trang bị thấu kính phụ 0,5x (WD180mm)

 

実体顕微鏡 NSZ405は0.5倍の補助レンズを装着 実体顕微鏡 NSZ405は0.5倍の補助レンズを装着

 

■ Kính lúp kỹ thuật số tự động lấy nét

 

・Đặt zoom quang thành “5.5”

 

オートフォーカスデジタルルーペ

 

・光学ズーム「14」に設定

 

 

・Đặt zoom quang thành “14” và zoom kỹ thuật số thành “1.7”

*Zoom kỹ thuật số “1.7” là phạm vi thực tế

光学ズーム「14」 デジタルズーム「1.7」に設定

 

■Kính hiển vi soi nổi NSZ405 + thấu kính phụ 0,5x

・Đặt ống kính thành “0,7”

 

実体顕微鏡 NSZ405 + 0.5倍補助レンズ

 

・Ống kính mục tiêu được đặt thành “1.5”

 

対物レンズ 「1.5」に設定

 

Khi thiết lập ống kính “3.0”

 

対物レンズ「3.0」に設定

 

Xét về độ phóng đại tổng thể của kính hiển vi soi nổi, nó là kính hiển vi có diện tích từ 3,5x đến 15x.