Tăng tỷ lệ phóng đại tối đa của kính hiển vi thực thể Zoom với Cần trượt (AFN-405)

 

Bạn sẽ cần tháo kính hiển vi ra khỏi thân và sau đó gắn một kính hiển vi có kích thước tương tự (φ76mm) với tỷ lệ phóng đại từ X0.7 đến X4.5.

 

 

 

Bạn cũng có thể lắp đặt một ống kính phụ trợ 0.5x tương tự như NSZ-405. Điều này cho phép bạn duy trì tỷ lệ phóng đại tối thiểu giống nhau trong khi chỉ tăng tỷ lệ phóng đại tối đa.