Sử dụng lumen (lm) và lux (lux)

●Lumen(lm)

 

 

Lumen là một chỉ số đo lượng ánh sáng phát ra từ nguồn sáng trong một phạm vi nhất định. Nó không phải đo trên một bề mặt cụ thể mà là tổng lượng ánh sáng phát ra trong một góc chiếu xác định, vì vậy giá trị này không phụ thuộc vào các điều kiện như mặt phẳng đo. Khi nói đến độ sáng của các thiết bị chiếu sáng như bóng đèn sợi đốt hay đèn huỳnh quang, lumen thường được dùng để chỉ tổng lượng ánh sáng phát ra theo mọi hướng. Thuật ngữ này thường được sử dụng để mô tả đèn chiếu sáng không gian (như đèn chiếu sáng trong gia đình). Ngoài ra, lumen cũng được sử dụng để chỉ lượng ánh sáng phát ra từ một nguồn sáng theo một góc chiếu nhất định và lan tỏa đều ra xung quanh. (Gần đây, khi các bóng đèn chuyển từ sử dụng bóng đèn sợi đốt sang LED, người ta đã chuyển từ đo đơn vị theo watt sang lumen. Ví dụ, một bóng đèn 60W thường có độ sáng khoảng 800lm.)

 

●Lux(lux)

Lux là chỉ số biểu thị độ sáng của một “bề mặt cụ thể” được chiếu sáng. Giá trị của lux thay đổi theo khoảng cách đo. Lux thường được sử dụng cho các thiết bị chiếu sáng mà độ sáng trên bề mặt ở một khoảng cách cố định là quan trọng. Trong công nghiệp, lux thường được sử dụng cho các thiết bị chiếu sáng vòng như kính hiển vi hoặc kính hiển vi điện tử. Trong dân dụng, lux thường được dùng để chỉ độ sáng của các thiết bị chiếu sáng như đèn bàn, chiếu sáng trực tiếp tại nơi làm việc. (Điều này phù hợp với mục đích sử dụng của các thiết bị đó.)

●Phương pháp đo lường

Lux có thể dễ dàng đo được bằng cách đặt máy đo độ sáng lên bề mặt cần đo.

Để đo lumen (tổng lượng ánh sáng phát ra theo mọi hướng), cần sử dụng một thiết bị phức tạp gọi là quả cầu tích phân.

積分球   <Quả cầu tích phân>

 

Tóm tắt

 

Lumen là chỉ số biểu thị lượng ánh sáng tập trung từ nguồn sáng trong một phạm vi nhất định. Nó không liên quan đến bề mặt cụ thể mà chỉ đo lượng ánh sáng trong một góc chiếu xác định, do đó không phụ thuộc vào điều kiện của bề mặt đo.

Lux là chỉ số biểu thị độ sáng của một “bề mặt cụ thể” được chiếu sáng. Giá trị lux thay đổi theo khoảng cách đo. Lux thường được sử dụng cho các thiết bị chiếu sáng mà độ sáng trên bề mặt ở một khoảng cách cố định là quan trọng.