Về phân bố độ rọi trên bề mặt phẳng

 

拡散性微小面光源

 

\[ Eθ = E0 (\cosθ)^4 \]

Khi tiến ra vùng ngoại vi, độ rọi giảm đột ngột.
(Tại góc 30°, độ rọi giảm khoảng một nửa; tại góc 45°, giảm khoảng một phần tư.)

 

周辺に行くほど、照度が急激に下がります

 

Trong trường hợp nguồn sáng thực tế, tính khuếch tán (hoặc ngược lại là tính hướng) khác nhau và đặc tính phân bố ánh sáng rất đa dạng, do đó không thể đạt được giá trị lý thuyết. Tuy nhiên, đây vẫn là một chỉ số tương đối để thể hiện xu hướng chung.

 

Để chiếu sáng một diện tích nhất định một cách đồng đều, cần sử dụng phần trung tâm (phần màu đỏ) càng nhiều càng tốt, và cố gắng làm cho đặc tính của phần màu đỏ càng phẳng càng tốt. (Sử dụng các loại thấu kính hoặc tấm khuếch tán). Tuy nhiên, không thể chiếu sáng hoàn toàn đồng đều một diện tích nhất định với nguồn sáng điểm (chiếu sáng bề mặt nhỏ).