THIẾT BỊ LƯU TRỮ VIDEO THỜI GIAN DÀI

Trên thị trường có rất nhiều loại đầu ghi đĩa cứng giá rẻ.
Chúng tôi sẽ giới thiệu về một mẫu rất dễ sử dụng。
Các sản phẩm sau đây đi kèm với màn hình, ổ cứng bên trong có thể được thay thế bằng kích thước có bán trên thị trường.
Có thể ghi thời gian dài lên đến 2 tháng.
Có 4 đầu vào video(NTSC)

 

長時間動画を保存する機器

 

Ngoài ra, nếu bạn có thể sử dụng PC mà không cần sử dụng thiết bị như vậy, bạn có thể quay video dài bằng camera USB

hoặc camera GigE và phần mềm ghi dài hạn.

 

Camera usb công nghiệp
Camera GigE công nghiệp
Phần mềm ghi hình dài hạn tương thích với camera USB công nghiệp và camera GigE