TỐC ĐỘ KHUNG HÌNH LÀ GÌ?

Tốc độ khung hình đề cập đến số lượng khung hình được hiển thị trong một khoảng thời gian nhất định trong video. Con số này thường được biểu thị bằng số khung hình hiển thị trên giây và được đo bằng fps (khung hình/ giây).

 

Với công nghệ USB, tốc độ tối đa theo lý thuyết được đặt ra, bất kể hiệu suất của máy tính. Cụ thể, đối với USB2.0, tốc độ tối đa là 480Mbps (=60MB/s) và đối với USB3.0, tốc độ tối đa là 5120Mbps (=640MB/s).

 

Với camera USB sử dụng USB 2.0 khi  xem xét hiệu năg dựa trên lý thuyết người ta cho rằng có thể đạt dược khoảng 15 khung hình/ giây với hình ảnh 1.3MP (1280X1024), khoảng 10 khung hình/ giây với hình ảnh 2 MP (1600X1200) và khoảng 6 khung hình/ giây với hình ảnh 3 MP (2048X1535).

 

Tuy nhiên, đây chỉ là những giá trị lý thuyết và hiệu suất thực tế có thể thay đổi đáng kể tùy thuộc vào sức mạnh xử lý của CPU, dung lượng bộ nhớ và các môi trường hệ thống khác (chẳng hạn như phần mềm chạy ẩn). Trong các phép đo thực tế, kết quả thường đạt khoảng 60% giá trị lý thuyết hoặc ít hơn.

Tuy nhiên, có nhiều cách để cải thiện tốc độ khung hình một chút. Về thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ với bộ phận kỹ thuật.