TRƯỜNG HỢP KHÔNG THỂ ĐIỀU KHIỂN MÁY ẢNH TƯƠNG THÍCH DIRECTSHOW BẰNG PHẦN MỀM DIRECTSHOW

■Giới thiệu về camera tương thích DirectShow

DirectShow là một framework và API đa phương tiện được phát triển bởi Microsoft.

Máy ảnh tương thích DirectShow là máy ảnh hoạt động với khung DirectShow.

 

 

■Giới thiệu về bộ lọc DirectShow

Bộ lọc DirectShow xử lý dữ liệu camera nhằm đáp ứng yêu cầu của phần mềm DirectShow, cho phép điều khiển camera bằng phần mềm.

 

DirectShowについて

 

Các bộ lọc phù hợp với máy ảnh và phần mềm, cho phép chúng hoạt động cùng nhau.

Nếu không có bộ lọc, phần mềm không thể xử lý đúng dữ liệu từ máy ảnh.

 

■Các nguyên nhân chính khiến camera tương thích Directshow không thao tác được bằng phần mềm

Có 3 nguyên nhân chính:

 

①Có lỗi khiến phần mềm không thể sử dụng khung DirectShow đúng cách.

②Bộ lọc DirectShow không thể xử lý dữ liệu đầu ra từ máy ảnh theo thông số kỹ thuật mà phần mềm yêu cầu.

③Dữ liệu từ camera không khớp với bộ lọc DirectShow được phần mềm hỗ trợ.

Trong các trường hợp vấn đề có thể được cải thiện bằng cách khắc phục các nguyên nhân tương ứng.

(Trong trường hợp có nhiều nguyên nhân, cần phải giải quyết tất cả.)

 

 

■Phản hồi của Shodensha

Trong trường hợp khách hàng không thể sử dụng phần mềm DirectShow trên thị trường bằng camera tương thích DirectShow của công ty chúng tôi. chúng tôi có thể hỗ trợ phân tích nguyên nhân nếu khách hàng cho chúng tôi mượn phần mềm. Vui lòng liên hệ với chúng tôi.