CÁCH CHỤP ẢNH VỚI TRƯỜNG NHÌN RỘNG BẰNG CAMERA DÙNG CHO KÍNH HIỂN VI

Hình bên phải là trường hợp trường nhìn quan sát bằng mắt thường của Kính hiển vi

  顕微鏡の視野
     

Thông thường thì Camera 1/2 inch và ống kính chuyển tiếp 0.45 lần sẽ kèm chung thành bộ.  
Trường hợp này thì trường nhìn sẽ như hình bên phải.  

Với ống kính chuyển tiếp 0.45 lần dùng kèm theo thì sẽ không xảy ra tình trạng bị tối 4 góc.

  顕微鏡用カメラ
     

Khi thực sự muốn mở rộng trường nhìn thì nếu gắn ống kính chuyển tiếp 0.37 lần ( góc rộng) vào Camera 1/2 inch thì sẽ giống như hình bên phải phía dưới
* Hình ảnh sẽ bị méo ít nhiều

  広角
     
    顕微鏡の視野