EMBEDDED WINDOWS VÀ MÁY ẢNH USB

Windows Embedded là thuật ngữ chung để chỉ một dòng hệ điều hành được Microsoft phát triển và cung cấp cho các thiết bị nhúng.

 

Với embedded OS, các chức năng khả dụng sẽ khác nhau tùy thuộc vào trình điều khiển và chức năng được tích hợp trong hệ điều hành.
Do những trường hợp trên, có thể có rất ít camera USB được chính thức tuyên bố là tương thích với embedded Windows.

 

Tuy nhiên, nếu embedded OS đang sử dụng có trình điều khiển nhận dạng thiết bị hình ảnh, chúng ta có thể sử dụng camera USB như một OS thông thường.

 

Trên thực tế, một số khách hàng đang sử dụng dòng DN3 của chúng tôi.

 

Camera USB3.0 Dòng DN3