Bàn XY TK100 (bàn đen) 
TK100
Bàn XY TK100-N (bàn bằng kính)
TK100-N
Bàn xoay XY TK180-K
TK180-K
Bàn XY gắn vào Microscope TT100
TT100
Bàn XY gắn vào Microscope kỹ thuật số TD100
TD100
Giá đỡ tiêu chuẩn gắn núm điều chỉnh thô/tinh GRS-1
GRS-1
Giá đỡ loại nhỏ  GR-STD5
GR-STD5
Giá đỡ loại nhỏ gắn đèn LED phát sáng bề mặt GR-STD5RDT
GR-STD5RDT
Gía đỡ cố định mép cạnh gắn cánh tay 3D GR-STD10
GR-STD10
Giá đỡ tiêu chuẩn  GR-STD4
GR-STD4
Giá đỡ điều chỉnh thô/tinh có gắn chỉ số GRS-1C125XB
GRS-1C125XB
Cánh tay 3D dùng cho Microscope TG-3D2
TG-3D2
Thấu kính hỗ trợ 0.5 lần chuyên dùng cho dòng TG TG-0.5
TG-0.5
Vòng chỉnh LED LED-A2
LED-A2
Thấu kính hỗ trợ 0.75 lần chuyên dùng cho dòng FZ Z-0.75
Z-0.75
Thấu kính hỗ trợ 1.5 lần chuyên dùng cho dòng FZ Z-1.5
Z-1.5
Thấu kính hỗ trợ 2.0 lần chuyên dùng cho dòng FZ Z-2.0
Z-2.0
Màn hình tinh thể lỏng 12.0inch GR-12TV
GR-12TV
Màn hình tinh thể lỏng 12.0inch (gắn cánh tay linh hoạt)   AFN-12TV
AFN-12TV
Trọn bộ màn hình tinh thể 11.6 inch dùng cho Microscope HD D-116FHA
D-116FHA
Màn hình full HD loại nhỏ 11.6inch D-116FH
D-116FH
Trọn bộ màn hình tinh thể lỏng 8.0inch dùng cho Microscope video GR-085TVA
GR-085TVA
Màn hình tinh thể lỏng 8.0inch GR-085TV
GR-085TV
Thước kính dùng để hiệu chỉnh GS-0.5
GS-0.5
Thước kính dùng để hiệu chỉnh GS-0.2
GS-0.2
Phần mềm đo lường nâng cao MeasurePRO
MeasurePRO
Phần mềm đo lường đa tính năng MeasurePRO-Ex
MeasurePRO-EX
Phần mềm phân tích, xử lý hình ảnh nâng cao WinROOF 2015 LITE
WinROOF 2015 Lite
Phần mềm đo lường Quick Grain G5502
Quick Grain G5502
Máy ghi video tương thích với USB GRAV-1
GRAV-1
Chân chuyển đổi dùng cho đầu ghi video GFS-1
GFS-1